Shin 1952 - 1956

Dở bỏ lệnh cấm sản xuất máy bay

· Khi phạm vi kinh doanh được mở rộng, ShinMaywa đã thành lập ba doanh nghiệp chủ chốt là xe tải chuyên dụng, máy móc công nghiệpmáy bay trong những năm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.
· Công cuộc làm mới công nghệ và tái sản xuất trực thăng S-51 bắt đầu.
· Máy tuốt dây tự động đầu tiên ra đời.
index