Vị trí tuyển dụng

Lưu ý: Các thông tin tuyển dụng của Hino Trường Long chỉ được thông báo qua:
Website Trường Long (https://www.truonglong.com)
Fanpage Trường Long (https://www.facebook.com/hinotruonglongdaily3s/)
Để tìm hiểu thêm về các cơ hội việc làm tại Hino Trường Long, vui lòng chọn các vị trí tương ứng bên dưới:

Bộ phận
Chức danh
Bộ phận
Địa điểm làm việc
Ngày hết hạn

Bộ phận: Marketing

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 20/11/2023

Bộ phận: Marketing

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 28/04/2023

Bộ phận: Dịch Vụ

Địa điểm làm việc:

Ngày hết hạn:

Bộ phận: Dịch Vụ

Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

Ngày hết hạn: 30/05/2023

Bộ phận: Dịch Vụ

Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

Ngày hết hạn: 30/05/2023

Bộ phận: Dịch Vụ

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 30/05/2023

Bộ phận: Dịch Vụ

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 30/05/2023

Bộ phận: Kinh Doanh

Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

Ngày hết hạn: 30/05/2023

Bộ phận: Kinh Doanh

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 30/05/2023

Bộ phận: Bảo Vệ

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 30/05/2023

Bộ phận: Kế Toán

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 30/05/2023

Bộ phận: Kế Toán

Địa điểm làm việc: Vĩnh Long

Ngày hết hạn: 26/06/2023

Bộ phận: Phòng HCNS

Địa điểm làm việc: Vĩnh Long

Ngày hết hạn: 21/07/2023

Bộ phận: Phòng HCNS

Địa điểm làm việc: Vĩnh Long

Ngày hết hạn: 21/07/2023

Bộ phận: Phòng R&D

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 20/11/2023

Bộ phận: Phòng R&D

Địa điểm làm việc: Vĩnh Long

Ngày hết hạn: 21/07/2023

Bộ phận: Phòng Sản Xuất

Địa điểm làm việc: Vĩnh Long

Ngày hết hạn: 21/07/2023

CHƯƠNG TRÌNH
TUYỂN DỤNG

Tại Hino Trường Long, chúng tôi biết rằng con người chính là nhân tố tạo ra sự khác biệt đối với sự thành công và phát triển của công ty. Để bắt kịp tốc độ mở rộng quy mô kinh doanh, chúng tôi luôn liên tục tạo ra các chương trình tuyển dụng nhằm tìm kiếm và phát triển các nhân viên có năng lực cho các vị trí khác nhau.

index