Tin Trường Long

TIỆC TRI ÂN KHÁCH HGÀN, ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG, NGÀY 08-01-2016

Ngày 08/01/2016 tại nhà hàng Vân Sinh 2, Đức Trọng, Lâm Đồng, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long đã tổ chức tiệc Tri Ân Khách Hàng tại khụ vực Đà Lạt – Lâm Đồng đồng thời giới thiệu về dự án Hino – Trường Long sắp khai trương tại Lâm đồng.

 

Tiệc Tri Ân Khách Hàng là một trong những hoạt động mà  Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long thường xuyên tổ chức để tạo mối quan hệ gắn bó với khách hàng.