Tin Trường Long

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2015

Năm 2015 công ty Trường Long một lần nữa đoạt giải “Đại lý Hino bán hàng xuất sắc nhất”, “Đại lý Hino đạt giải nhất về số lượng xe bảo dưỡng và sửa chữa”, “Đại lý Hino bán phụ tùng xuất sắc nhất”. 
Từ khi chính thức trở thành đại lý 3S Hino, công ty Trường Long luôn dẫn đầu về thành tích bán hàng, sửa chữa và phụ tùng trong hệ thống đại lý 3S của Hino tại Việt Nam.

Đại lý Hino bán hàng xuất sắc nhất

Đại lý Hino đạt giải nhất về số lượng xe bảo dưỡng và sửa chữa

Đại lý Hino bán phụ tùng xuất sắc nhất

Xem thêm thành tích