Tin Trường Long

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN QUYỀN PHÂN PHỐI THIẾT BỊ NÂNG CHO XE BEN TẠI VIỆT NAM TRÊN BÁO TUỔI TRẺ NGÀY 26 - 11 - 2015