Tin Trường Long

LỄ KHỞI CÔNG TRUNG TÂM SẢN XUẤT, SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH CHI NHÁNH VĨNH LONG - GIAI ĐOẠN 2

Ngày 22 - 10 - 2015, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long đã ra mắt Lễ khởi công Trung tâm Sản Xuất, Sửa chữa và Bảo hành Chi nhánh Vĩnh Long - Giai đoạn 2.

Một vài hình ảnh tiêu tiểu: