Tin Trường Long

LỄ KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM 3S HINO KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 23/5/2017 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long khai trương Trung Tâm 3S Hino khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long đạt tiêu chuẩn năm sao . Với diện tích gần 6,000m2, bao gồm 18 chuyền sửa chữa bảo dưỡng được trang bị các thiết bị sửa chữa tiên tiến lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, khu vực trưng bày xe rộng rải.  Hino Trường Long khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của lễ khai trương: