Tin Trường Long

CHỦ TỊCH HINO MOTORS NHẬT BẢN ĐẾN THĂM CÔNG TY TRƯỜNG LONG

Lúc 14 giờ, ngày 09/10/2015  vừa qua Ông YASUHIKO ICHIHASHI - Chủ tịch và ông HIROSHI KAJIKAWA - Giám đốc điều  hành cấp cao công ty Hino Motors Nhật Bản đã đến thăm Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến viếng thăm: