Tin Trường Long

CHỦ TỊCH HINO MOTORS NHẬN BẢN ĐẾN THĂM CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG LONG

Lúc 10 giờ, ngày 05/06/2017 vừa qua Ông YOSHIO SHIMO - Chủ tịch, cùng phái đoàn công ty Hino Motors Nhật Bản đã đến thăm Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến viếng thăm: