Ngoài các sản phẩm xe chuyên dùng như xe bồn chở xăng dầu, xe bồn chở nước tưới cây - rửa đường, Trường Long còn cung cấp các dòng xe phổ thông khác như: Xe tải mui bạt, Xe tải thùng kín, Xe tải thùng lửng, Xe tải bảo ôn

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong Catalogue & leaflet

Tải tài liệu