Xe tải đông lạnh của Trường Long đóng trên nền xe cơ sở của các dòng xe tải Hino phân phối trên thị trường Việt Nam. Đóng thùng đông lạnh theo yêu cầu của khách hàng có thể đóng thùng đông lạnh bên Quyền Auto hoặc Lamberet...
Xe tải đông lạnh của Trường Long đóng trên nền xe cơ sở của các dòng xe tải Hino phân phối trên thị trường Việt Nam. Đóng thùng đông lạnh theo yêu cầu của khách hàng có thể đóng thùng đông lạnh bên Quyền Auto hoặc Lamberet...

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong Catalogue & leaflet

Tải tài liệu