Trường Long là Nhà sản xuất xe chuyên dùng có chất lượng và uy tín hàng đầu Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm., đặc biệt là các loại xe phục vụ cho lĩnh vực Môi trường, độ thị: Xe ép rác, xe hút bùn thông cống, xe tưới cây rửa đường, trạm ép rác kín...

 

Trường Long là Nhà sản xuất xe chuyên dùng có chất lượng và uy tín hàng đầu Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm., đặc biệt là các loại xe phục vụ cho lĩnh vực Môi trường, độ thị: Xe ép rác, xe hút bùn thông cống, xe tưới cây rửa đường, trạm ép rác kín...cùng nhiều loại xe tải phổ thông khác.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong Catalogue & leaflet

Tải tài liệu