Shin 1972-1991

Tiến vào thị trường toàn cầu

· TOWN PACK - Dòng xe thu gom rác cỡ lớn được cải tiến.
· Chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu PS-1 Kai (tên cũ US-1), ra đời tàu bay đầu tiên của Nhật Bản thành công.
· Thành lập Công ty TNHH ShinMaywa Thái.
· Thành lập Công ty TNHH ShinMaywa Mỹ.
· Thành lập Công ty Tư Nhân TNHH ShinMaywa Châu Á.
index