Shin 1945 - 1950

Sau thế chiến

· Dù việc sản xuất phi cơ chiến đấu đã bị cấm nhưng điều đó vẫn không thể dập tắt được lý tưởng của các nhà lãnh đạo ShinMaywa.
· Họ chuyển hướng sang các lĩnh vực khác dựa trên nền tảng chế tạo máy bay, bằng việc cho ra mắt các sản phẩm gắn với nền công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội thay vì quân sự như trước kia.
· Trong đó, động cơ xe đạp nguyên mẫu, mẫu xe ben đầu tiên ra đời là những bước đầu tiên cho định hướng lâu dài này.

index