• LUÔN TẠO RA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
 • TADANO - THƯƠNG HIỆU CẦN CẨU HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN
 • SHINMAYWA - THƯƠNG HIỆU ĐẾN TỪ NHẬT BẢN
 • TRƯỜNG LONG ĐẠT 4 GIẢI THƯỞNG HỘI THI TAY NGHỀ TOÀN QUỐC.
 • HINO TRƯỜNG LONG NHẬN CHỨNG CHỈ KTV HS3 HS4
 • HINO TRƯỜNG LONG ĐƯỢC CHỌN VÀO TOP 20 THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG ĐẤT VIỆT

Chính sách chất lượng của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long

Để thực hiện chính sách chất lượng, chúng tôi cam kết:

 • Thỏa mãn tối đa các yêu cầu thỏa đáng của khách hàng.
 • Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.
 • Mở rộng thị trường ra các thành phố lớn trên cả nước.
 • Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ CB-CNV.
 • Cung cấp đầy đủ nguồn lực đảm bảo nhu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Duy trì và cải tiến thường xuyên các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng.

Chính sách chất lượng được thiết lập đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và toàn thể CBCNV công ty đều thấu hiểu và thực hiện đúng theo chính sách chất lượng này.