TECHNICAL

Model Số đoạn Sức nâng tối đa Bán kính
làm việc tối đa
Chiều cao làm
việc tối đa
Xe tải phù hợp
Dòng sản phẩm cần cẩu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng nhẹ 
TM-ZR103 3 1.000 kg / 1,70 m 3,64 m  14,70 m
Xe tải có tổng tải trọng
từ 4.000 kg – 8.000 kg
TM-ZE260MH 3 - 6 2.360 kg / 1,50 m – 1,60 m 6,40 m – 12,60 m 7,80 m – 13,80 m
TM-ZE295MH 3 - 6 3.030 kg / 1,40 m – 1,50 m 6,40 m – 12,60 m 7,80 m – 13,80 m
Dòng sản phẩm cần cẩu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng trung
TM-ZE300MH 3 - 6 3.030 kg / 2,30 m – 2,50 m 7,50 m – 14,40 m 9,20 m – 15,90 m 
Xe tải có tổng tải trọng
từ 7.500 kg – 10.000 kg
TM-ZE360MH
(chân chống rộng)
3 - 6 3.030 kg / 2,30 m – 2,50 m 7,50 m – 14,40 m 9,20 m – 15,90 m
Dòng sản phẩm cần cẩu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng nặng
TM-ZE500GMH
3 - 5 4.040 kg / 2,80 m – 2,95 m 8,09 m – 13,12 m 10,20 m – 15,20 m
Xe tải có tổng tải trọng
lớn hơn 12.000 kg
TM-ZT400
3 - 5 4.040 kg / 2,80 m – 2,95 m 8,09 m – 13,12 m 10,20 m – 15,20 m
TM-ZE550MH
3 - 5 5.050 kg / 2,50 m 8,09 m – 13,12 m 10,20 m – 15,20 m
TM-ZT500
3 - 5 5.050 kg / 2,25 m – 2,35 m 8,09 m – 13,12 m 10,20 m – 15,20 m
TM-ZT635
3 - 5 6.350 kg / 1,80 m – 1,85 m 8,09 m – 13,12 m 10,20 m – 15,20 m
TM-ZR600G(H)
3 - 5 6.000 kg / 2,25 m 9,25 m – 15,67 m 11,50 m – 17,80 m
Xe tải có tổng tải trọng
lớn hơn 20.000 kg
TM-ZT650
3 - 5 6.000 kg / 2,25 m 9,25 m – 15,67 m
11,50 m – 18,00 m
TM-ZR820
 3 - 5 8.200 kg / 1,80 m 9,25 m – 15,67 m 11,50 m – 17,80 m
 TM-ZT820 3 - 5 8.200 kg / 1,80 m   9,25 m – 15,67 m 11,50 m – 18,00 m 
 TM-1052 8.200 kg / 1,80 m    15,67 m 17,80 m 
Ghi chú: Vui lòng rê chuột vào thanh ngang bên trên để xem đầy đủ thông tin về sản phẩm.

You can find more information in the catalogue & Leaflet

Download File