Chính sách thu hút và giữ chân nhân tài


  1. Vào ngày cuối cùng của năm dương lịch được thưởng 01 tháng lương 13 theo lương thực tế.
  2. Thưởng tết, các ngày lễ dựa theo kết quả kinh doanh hàng năm.
  3. Chích sách bổ nhiệm và khen thưởng cho những nhân viên có thành tích xuất sắc trong công việc.
  4. Chính sách thăng tiến với những nhân viên có tinh thần ham học hỏi, sáng tạo trong công việc và có tính cầu tiến.
  5. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực thông qua các lớp tập huấn trong nước cũng như các khoá học tu nghiệp ở nước ngoài dành cho các cán bộ nhân viên có năng lực giỏi nhất.
  6. Được đi du lịch nước ngoài đối với các nhân viên có năng lực giỏi và đạt được các thành tích được công nhận bằng giấy khen.
  7. Chính sách nâng lương hằng năm.
  8. Chính sách thâm niên công tác ở công ty từ 10 năm trở lên được tặng bằng khen và sổ tiết kiệm.