Chính sách phúc lợi được quy định và định mức rõ ràng


 1. Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 2. Được hỗ trợ cơm trưa, điện thoại, xăng xe.
 3. Tặng tiền sinh nhật, đám cưới.
 4. Khen thưởng cho con em nhân viên khi có thành tích đạt được danh hiệu học sinh giỏi hàng năm.
 5. Hỗ trợ tiền khi nhân viên bị ốm đau, tai nạn nằm viện từ 03 ngày trở lên.
 6. Hỗ trợ tiền khi nhân viên nữ sinh con.
 7. Trợ cấp khó khăn cho nhân viên.
 8. Hỗ trợ cho vay, tạm ứng lương khi nhân viên gặp khó khăn.
 9. Được mua bảo hiểm tai nạn 24/24.
 10. Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm.
 11. Hỗ trợ tiền và vòng hoa khi người thân (tứ thân phụ mẫu) của nhân viên hoặc nhân viên qua đời.