2008 – 2012

Ngày đăng: 30/01/2024
Từ cột mốc 60 năm, Tadano đã xác định "Thiết bị nâng hạ" là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, với mục tiêu trở thành số 1 toàn cầu.
Năm 2008, Tadano tiếp tục mở rộng sang thị trường Mỹ khi mua lại SpanDeck Inc.
Tadano thành lập nhà máy tại Thailand (hình) năm 2012 để thâm nhập thị trường các nước đang phát triển.