1955 – 1988

Ngày đăng: 30/01/2024
Từ đây, Tadano bắt đầu hành trình với tư cách là nhà sản xuất xe cẩu, nơi mà sau khi giới thiệu hệ thống cẩu thủy lực trên xe tải đầu tiên của Nhật Bản, đã tạo nên một vị thế vững chãi với câu nói: "Lịch sử xe cẩu Nhật chính là lịch sử của Tadano".