1919 – 1954

Ngày đăng: 30/01/2024

“We want to deliver something that will contribute to the world.”
Tadano ra đời vào năm 1919, khi người sáng lập rời Takamatsu đến Hokkaido.
Trước khi trở thành nhà sản xuất xe cẩu, họ đã trải qua nhiều khó khăn và dần cải thiện sau nhiều thử nghiệm trong quá trình hình thành!