Tin Trường Long

Lễ Bàn Giao Xe Đầu Kéo Hino SS2PKUA

Ngày 18/10/2017, TRUONG LONG JSC cùng HINO MOTORS SALES VIET NAM tổ chức " Lễ bàn giao xe đầu kéo Hino SS2PKUA" cho CÔNG TY INTERLOG.
Một số hình ảnh lễ bàn giao: